Sammenslutningen af Danske Småøer
topbanner1.jpg

Turistdestinationer med kvalitet

Turismeprojektet 'De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne', har kørt fra 1. september 2015 og frem til november 2016.

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Projektets indsatsområder har været kvalitet – vækst – samarbejde, som der har været  fokus på i projektets fire typer af aktiviteter:

  1. Udviklingsforløb for virksomheder i form af rådgivningsbesøg for 8-10 udvalgte virksomheder
  2. Udvikling af ø som destination og samarbejde på øen/øerne/fastland. Der afholdes netværksmøder for 8 udvalgte øer
  3. Ny viden og erfaringsudveksling - via seminar og to workshops.
  4. Formidling af erfaringer fra projektet. 

Der er ved projektets afslutning udarbjedet en rapport, med bl.a. resutlater og anbefalinger fra projektforløbet:

Find projektes rapport med bilag her: PROJEKTRAPPORT med bilag. De små øer - turistdestinationer med kvalitet

Find materiale fra projektet her, bl.a fra seminar/workshops: Virksomhedsudvikling

Britta Leth har været ansat i projektet som turismeambassadør for småøerne.

Projektbeskrivelsen, der ligger til grund for projektet, findes her: Øer_med_kvalitet._Projektbeskrivelse.pdf

Projektet er en fortsættelse af turistindsatsen i 2014-15 hvor Ø-turismeambassadøren blev etableret.

turismeLOGO.Lise

 link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm