Sammenslutningen af Danske Småøer
topbanner1.jpg

Småøernes LEADER+

Småøernes LEADER+er lukket og slukket

Småøernes Aktionsgruppe viderefører mange af Leaderprogrammets aktiviteter. 

Småøernes LEADER+ satte frem til december 2006 fokus på landbrug, fødevareproduktion og IT-erhverv på de danske småøer. LEADER+ var et EU-program, som støttede udviklingen i de europæiske yderområder. Sammenslutningen af Danske Småøer var vært for 27 danske småøers del af programmet.

Småøernes LEADER+ gav bl.a. økonomisk støtte til udviklingsprojekter på de danske småøer.

Sammenslutningen af Danske Småøer havde som ramme for Småøernes LEADER+ indsats udarbejdet en udviklingsplan, som beskriver målsætninger og indsatsområder for LEADER+ programmet på småøerne. Udviklingsplanen sætter fokus på følgende to indsatsområder:

1. Styrkelse af bæredygtighed og rentabilitet i landbruget
2. Fremme forudsætningerne for tilflytning af beboere via etablering af IT-baseret distancearbejde.

Småøernes Leader+ har bl.a. støttet:

- etableringen af Småøernes Fødevarenetværk www.oespecialiteter.dk
- etableringen af ØNet - øernes trådløse bredbåndsnet www.strynet.dk

Småøernes LEADER+ blev ledt af en lokal aktionsgruppe (LAG), som vurderede de indsendte projekter, og som var styregruppe for programmet. Aktionsgruppen gennemførte desuden seminarer, temamøder og andre informationsaktiviteter.

Ø-posten bragte i Leader+ regi fra december 2005 til april 2006 en serie artikler om IT-erhverv. Vælg linket "Ø-posten" til venstre på sitet og læs numrene 111, 112, 113 og 114.

Aktionsgruppen havde følgende sammensætning:

Formand:
Claus Jensen, Strynø, Sekretariatsleder hos Sammenslutningen af Danske Småøer, Strynø Brovej 12, Strynø, 5900 Rudkøbing, tlf. 62 51 39 93

Andre medlemmer:

Henry Larsen, Sejerø, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer
Carl Holmbjerg, Hjarnø, landmand, repræsenterer Småøernes Fælles Landbrugsinitiativ
Laust Spandet Jensen, Fejø, frugtavler, repræsenterer Småøernes Fælles Landbrugsinitiativ
Ann Merete Mortensen, repræsentant for Skov- og Naturstyrelsen
Henrik Severin Hansen, repræsentant for Amtsrådsforeningen
Preben Terp, repræsentant for Kommunernes Landsforening
Hanne Schultz, Omø, udpeget af bestyrelsen for Sammenslutningen af Danske Småøer

LEADER+ Danmark var det nationale netværkscenter for LEADER+ programmet i Danmark og blev drevet af Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (CFUL). Netværkscentret koordinerede arbejdet i de 12 danske lokale aktionsgrupper under LEADER+.

Deres hjemmeside har adressen www.leaderplus.dk og her kan bl.a. læses følgende artikler fra småøerne:

  • Du kan finde Småøernes LEADER+ udviklingsplan her: (PDF)

  • Du kan finde oplysninger om aktionsgruppens informationsaktiviteter her: (PDF)

  • Du kan finde oplysninger om tilskud og ansøgninger her: (PDF)

  • Du kan finde projekterne under Småøernes LEADER+ her: (PDF)

  • Du kan læse årsrapporten for 2005 her: (PDF)

  • Du kan læse årsrapporten for 2006 her: (PDF)