Sammenslutningen af Danske Småøer
topbanner1.jpg

Projekter

Sammenslutningen af Danske Småøer er løbende involveret i projekter på den ene eller anden facon. Vi samarbejder med andre eller fører selv projekter ud i livet. 

Øerne på turismelandkortet: Ø-pas 2017

I 2017 har vi i et separat projekt fortsat udviklngen af ø-passet, der blev sat i søen i 2016. 

Projektet består foruden det fysiske ø-pas - et lille hæfte, der ligner et pas og præsenterer 37 danske øer - også af markedsføring af de danske øer og synliggørelse af øernes attraktioner. 

Se mere om ø-pas-projektet her: Øerne på turismelandkortet: Ø-pas 2017

Småø-turisme-ambassadør  - i to projekter

Projektet "De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne" med opstart 1. september 2015 løber frem til november 2016. Det er en videreførelse af projektet "27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør".

Læs mere om dette projekt her: Øer_med_kvalitet

Til at drive projektet var Britta Leth ansat som turismeambassadør for småøerne. 

I begge projekter var der fokus på turistvirksomheder på småøerne - samarbejde, kvaitet og virksomhedsudvikling var i centrum. 

Projektet "27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør", der sluttede 30. juni 2015 er afrapporteret. Projektrapport og andet materiale findes her:Ø-turismeambassadør 

Buisness to Buisness

Business to business - forretningsudvikling og beskæftigelse i ø-virksomheder.

Fem ø-virksomheder fra Endelave, Fur, Strynø og Orø har deltaget i dette erhvervsprojekt og har via mentor-hjælp, seminarer og virksomheds-netværk fået hjælp til at udvikle deres forretning.

Projektet er oprindelig startet af den gamle LAG Småøernes Aktionsgruppe i 2013 og overtaget af Sammenslutningen af Danske Småøer i 2014. Projektet er afsluttet i 2014.

Læs her om projektets erfaringer: B2B_rapport_anbefalinger.pdf

Cykelturisme på småøerne

i 2012-14 har Sammenslutningen af Danske Småøer med midler fra Vejdirektoratets cykelpulje udarbejdet tre cykelfoldere for henholdsvis de jyske, fynske og sjællandse småøer. Folderne giver en oversigt over hver ø med kort og information. Se mere her: http://www.danske-smaaoer.dk/turisme

I 2013 var det desuden muliget at ø-hoppe med vores Ø-pas: besøg tre øer og vi refunderer færgeturen* for person og cykel til den fjerde. (*traktorbus på Mandø). Læs om Ø-pas her: http://www.danske-smaaoer.dk/pas-til-sma%C3%B8erne

Øpasset var kun en mulighed i 2013.

BlivØbo.nu

I 2012 igangsatte Sammenslutninge en bosætningskampagne, BlivØbo.nu, der i høj grad var drevet af øboernes eget engagement. Se mere om BlivØbo.nu på hjemmesiden www.blivøbo.nu 

Forprojekt om erhvervsudvikling og turisme

I 2011-12 indgik Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Aktionsgruppe og Småøernes Fødevarenetvæk et samarbejde om et forprojekt, finansieret af Region Sydanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Forprojektet ”Småøturisme: oplevelseserhverv og ø-destinationer med potentiale” har et todelt formål: dels at kortlægge de eksisterende erhverv på småøerne og dels at afdække potentialerne for udvikling. I regi af forprojektet har konsulenter fra CRT (center for regional og turismeforskning) udarbjedet en analyserapport, som kan downloades her: Potentialer for erhvevsudvikling i turismebranchen på småøerne

Bilag til rapporten findes her: turismebranchen_p_smerne._BILAG_del_4.pdf