Sammenslutningen af Danske Småøer
topbanner1.jpg

Handlingsplaner på fem småøer

Lokale beboerforeninger lavede i 2009 og 2010 handlingsplaner på fem småøer sammen med Småøernes Aktionsgruppe.

 

DE FÆRDIGE HANDLINGSPLANER

Venø: På Venø har foreningen Venøboen samlet resultatet i Venø Udviklingsplan 2010-2012:

http://venoe.infoland.dk/wp-content/uploads/venc3b8-udviklingsplan-januar-2010.pdf

På øens hjemmeside er desuden samlet en del dokumenter om arbejdet med handlingsplanen: Venø: http://venoe.infoland.dk/om-venoe/venoe-udviklingsplan-2009-2012 /

 

Strynø: På Strynø har handlingsplanen fået titlen 'STRYNØ – et driftigt helårssamfund på en grøn ø':

www.strynoe.dk/oe-handlingsplan

 

Omø: "Et liv og en ø i balance - En dynamisk handlingsplan for Omø 2010 - 2015". Sådan hedder Omø Beboer- & Grundejerforenings plan: http://www.omoe-net.dk/2013-03-19-15-19-25/omoe-handlingsplan-udviklingsplan

 

Mandø: Mandø Fællesråd står bag handlingsplanen "Mandø - mulighedernes ø": www.mandoe.info/PDF-dok/Arkiv/032010.pdf

 

Baggrunden for de fem ø-handlingsplaner

Småøernes Aktionsgruppe (2007-2014) mente, at det er vigtigt, at man på øerne går sammen om at tage nogle beslutninger om fremtiden og får lavet konkrete planer, for hvordan man kan nå målene.

Derfor søgte aktionsgruppen i 2009 om penge til et projekt med titlen "Bosætning på 27 småøer: fra fælles vision til lokal handling".

Projektet blev støttet af Indenrigsministeriet (landdistriktspuljen), EU og Fødevareministeriet (landdistriktsprogrammet).

En del af arbejdet i dette projekt foregik lokalt på fem småøer: Venø, Strynø, Mandø, Omø og Lyø. De deltagende foreninger var:

• Foreningen Venøboen, Venø

• Foreningen Livstræet, Strynø

• Omø Beboer- & Grundejerforening

• Mandø Fællesråd

• Lyø Beboerforening

 

Muligheder og betingelser

• Aktionsgruppen dækkede en række udgifter til møder, konsulenthjælp, analyser, studierejser, rapportskrivning osv.

• Foreningerne skulle gennemføre en åben og demokratisk proces, som mundede ud i en konkret handlingsplan. Indsatsen lå indenfor temaet 'bosætning og helårsliv' – og de emner, man arbejdede med, skulle have væsentlig betydning for hele øen.

• Arbejdet og den afsluttende handlingsplan skulle handle om udviklingen på øen mere generelt eller om et eller flere vigtige ø-projekter. Temaerne kunne f.eks. være 'havnen og havneområdet', 'erhvervslivet', 'skolen' eller 'energiforsyningen'.

• Aktionsgruppen afholdte også et par fælles-arrangementer for de fem øer, som er med. Her arbejdede vi i fællesskab med projektet, og gæsteundervisere gav redskaber og inspiration til arbejdet på øerne.