Sammenslutningen af Danske Småøer
topbanner1.jpg

Ø-Posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver et blad, ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbjedspartnere. Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 12-16 sider. ”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Læserundersøgelse: Fra den d. 20. marts til den d. 20. april  2017 gennemførte vi en brugerundersøgelse af Ø-posten og dens læsere. Undersøgelsen var tilrettelagtaf sociologistuderende på Aalborg Universitet Jens Westerskov Andersen i samarbejde med Ø-sammenslutningen. Læs rapporten her: Brugerundersgelse-Øposten.pdf

Ø-posten 171, marts  2018
Læs om erhvervsministern Orø-besøg, turismeseminar i januar, sauna på Endelave, 'Træf Fur' i 2018 - og meget mere: Ø-posten nr._171.pdf

Ø-posten 170, december  2017
Læs om en ny famile på Egholm, nyt fra øerne i årets Ø-runde, Småøernes Erhvervsdag, kommunevalget på småøerne - og meget mere: Ø-post nr._170.pdf

Ø-posten 169, september  2017
Læs om Strynøs tilflyttere, ø-hop, de europæiske øers årsmøde og politikerbesøg på Baagø og Barsø - og meget mere: Ø-Posten nr._169.pdf

Ø-posten 168, juni  2017
Læs om Sejerøs nye golfbane, årets generalforsamling på Avernakø, sommeraktiviteter på øerne - og meget mere: Ø-Posten_168.pdf

Ø-posten 167, marts  2017
Læs om bosætning og befolkningsvækst på Orø, eget postnummer til flere øer, en sejlende cafébestyrer, invitation til menighedsrådsseminar og to generalforsamlinger - og meget mere: Ø-Posten_167.pdf

Ø-posten 166, dec.  2016
Læs om turismeprojektet, der netop er afsluttet, og hør nyt fra øerne i årets 'Ø-runde' fra repræsentantskabsmødet i november. Find tilskudsmodtagere fra LAg og Ø-støtten, og meget mere: Ø-post_nr. 166.pdf

Ø-posten 165, sept.  2016
Læs om økologi på Barsø, Øl på Aarø, ølympiskelege på Lyø og ministerbesøg på Strynø - og meget mere. Læs øposten her: Ø-Post nr. 165.pdf

Ø-posten 164, juni 2016
Sommernummeret af Ø-posten byder på aktivitetstilbud på småøerne, omtale af årets generalforsmaling på Venø, færgefilm ø-kunst og meget mere. Læs øposten her: Ø-Post nr. 164.pdf

Ø-posten 163, marts 2016

Læs om Småøernes kommunekonference i februar med mere end 100 deltagere, nyt fra LAG Småøerne og turismeprojektet, Xfaktor på fejø - og meget mere! Læs Øposten her: Ø-post nr. 163

Ø-posten 162, december 2015

Dette nummer byder på en præsentation af folketingets udvalg for Småøer - hvad er medlemmernes ø-vision? - årets Ø-runde, nyt fra LAG Småøerne, en sølvskat fundet på Omø.... og meget mere! Læs Øposten her: Ø-post nr. 162

Ø-posten 161, september 2015 

Læs om Baagøs nye naturcenter, Omøs nye skilte, Fejøs nye Friskole, Hjortøs nye skilt.... og meget mere! Læs Øposten her: Øpost-nr. 161

Ø-posten 160, juni 2015 

Læs om folketingsvalget på øerne, nyt fra LAG Småøerne, to bogomtaler, turismeprojekt og meget mere. Læs Øposten her: Øpost-nr-160

Ø-posten 159, marts 2015 

Læs om spor på øerne, den nye LAG Småøerne, bedre mobildækning, gode råd til spisestederne og meget mere. Læs Øposten her: Ø-Post_159_skaerm.pdf

Ø-posten 158, december 2014

I dette nummer nummer af Ø-posten kan du blandt andet læse om årets repræsentantskabsmøde og "Ø-runden", om den nye LAG småøerne, projektet Next Sop  the small islands og meget mere.  Læs mere her:Øposten_158_skaerm.pdf

Ø-posten 157, september 2014

I september nummeret af Ø-posten kan du blandt andet læse om den nye friskole på Fur, sommerhøjskole på Bjørnø, Etablering af ny LAG for småøerne og meget mere.  Læs mere her:-Post_157_webfil.pdf 

Ø-posten 156, juni 2014

I dette nummer kan du blandt andet læse om arrangementer i forbindelse med Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum, Ø-støttemidler uddelt i første runde 2014 og meget mere.  Læs mere her:-Posten_156_skaerm2.pdf 

Ø-posten 155, marts 2014

I dette nummer kan du blandt andet læse om Femøs kunstnerbænke, Feriemesse i Bella Centeret og EU kandidaters syn på småøer.  Læs mere her:-post_155_skaerm.pdf

Jubilæumstillæg: Sammen med nr. 155 udkommer i andledningen af Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum et jubilæumstillæg med glimt fra de fire tiår. Se tillægget her: Jubilumstillg_skaerm.pdf

Ø-posten 154, december 2013

I dette nummer kan du læse om årets repræsentantskabsmøde i november, kommunalvalg på småøerne, nyt liv på Lyø skole og meget andet. Læs mere her: Ø-Post_154_skaerm.pdf

Ø-posten 153, sept 2013

I dette nummer kan du bland andet læse om årsmødet i den europæiske småø-organisation ESIN, Ministerbesøg på Omø og ny fordeling af færgemidlerne (§20-midler). Klik her: Ø-Post_153_skaerm.pdf

Ø-posten 152, juni 2013

I dette nummer kan du læse om de tre nye foldere med cykelkort for småøerne, om Ø-sammenslutningens nye målsætningsprogram og om Anholts skoleudveksling med Grønland - og meget mere. Klik her: Ø-Post_152_skaerm.pdf

Ø-posten 151, marts 2013

Læs om isbådssejlads, seminar om målsætningsprogram på Femø, socialt iværksætteri på småøerne - og meget mere. Klik her: Ø-Posten_151_skaerm.pdf

Ø-posten 150, december 2012

Julenumeret af Ø-posten byder på historie om ø-lejrskole, kulturnat i København, repræsentantskabsmøde 2012 og meget mere. Klik her: Ø-posten 150 (Pdf-fil)

Ø-posten 149, september 2012

I dette nummer kan du læse om Folketingets udvalgs tur til Limfjordsøerne, øspecialiteter og kulinariske oplevelser, de europæiske småøers årsmøde, seminar for bestyrelsesmedlemmer på Mandø og meget mere. Klik her: Ø-posten 149 (Pdf-fil)

Ø-posten 148, juli 2012

I sommer-nummeret af Ø-posten kan du læse om forårets ø-dage, om årets generalforsamling på Agersø, om regentparrets ø-hop og meget mere. Klik her: Ø-Posten 148 (Pdf-file)          

Ø-posten 147, maj 2012

Maj-nummeret af Ø-posten er et temanummer om bosætning, der sætter fokus på ø-livet. Vi bringer et par tilflytterhistorier krydret med notitser fra småøerne om store og små begivenheder. Find småøerne på midteropslagets kort og læs om åben-ø dag på øerne. Klik her: Ø-posten 147 (Pdf-fil)          

Ø-posten 146, marts 2012

I årets første nummer af Ø-posten finder du en tilflytterhistorie fra Drejø og en invasion af spurveugler. Læs også om  øerne i kommunerne, Tunø på Christiansborg, se hvilke projekter der fik støtte i 2011 - og meget andet. Klik her: Ø-posten 146 (Pdf-fil)

Ø-posten 145, december 2011 

December nummeret af Ø-posten byder på tang, europæisk ungdomsudveksling og den traditionelle "Ø-runde" fra repræsentantskabsmødet. Se medlemmerne af det nye Folketingsudvalg for Småøer - og meget andet. Klik her: Ø-posten 145 (Pdf-fil)

Ø-posten 144, oktober 2011

I dette oktober-nummer kan der læses om skolesamarbjede i Irland, årsmøde i den europæiske ø-sammenslutning ESIN, øer på fødevaremarked i Sakskøbing, løb på småøerne og meget mere....Klik her: Ø-posten 144 (Pdf-fil)

Ø-posten 143
I dette juli-nummer kan der læses om Ø-sammenslutningens generalforsamling på Lyø, om Folketingstur på Tunø, irsk-dansk ø-møde på Fejø og meget mere. Klik her: Ø-posten 143 (Pdf-fil)

Ø-posten 142
I dette udvidede maj-juni nummer har vi inviteret de politiske partier til at skrive om deres ø-politik, og der kan bl.a. også læses om opgradering af internet på de små øer, befolkningstal og meget mere. Klik her: Ø-posten 142 (Pdf-fil)

Ø-posten 141
I dette marts-nummer kan der læses om ministeriets færgerapport, Strynø saft, kommunekonference, nationalparksdebat, og meget mere. Klik her:Ø-posten 141 (Pdf-fil)

Ø-posten 140
Læs om årets repræsentantskabsmøde, småø-producenter i Japan, ny Venø-færge, irsk-dansk ø-samarbejde og meget mere. Klik her: Ø-posten 140 (Pdf-fil)


Ø-posten 139
I dette nummer kan der bl.a. læses om europæisk ø-møde på Sejerø, folketingsbesøg på Drejø og Skarø, samt meget mere. Ø-posten 139 (Pdf-fil)


Ø-posten 138
I dette juli nummer kan man bl.a. læse om årets generalforsamling på Hjarnø, den nyeste befolkningsstatistik, om den fredede ø, Nekselø, og meget mere. Ø-posten 138 (Pdf-fil)


Ø-posten 137
I dette maj-nummer kan du bl.a. læse om Strynø-families jordomrejse, glimt fra fødevarenetværkets generalforsamling, om regeringens nedprioritering af bredbånd til øer, indkaldelser til generalforsamlinger og meget mere. Klik her for at læse: Ø-posten 137 (Pdf-fil)Ø-posten 136
I dette februar-nummer kan du bl.a. læse om øhavets sidste fiskere, erhvervskonference på Strynø og div. indkaldelser til generalforsamlinger. Klik her for at læse mere: Ø-posten 136 (Pdf-fil)


Ø-posten 135
I dette december-nummer kan du bl.a. læse om det første spadestik til en ny Brugs på Orø, læse ø-runden fra årets repræsentantskabsmøde samt referat fra øbo-seminar om sydfynsk nationalpark og andre seminarer. Klik her for at læse det: Ø-posten 135 (Pdf-fil)


Ø-posten 134
I dette nummer kan du læse om Mariannes café på Aarø, om statens ø-tilskud til kommuner, færgepuljen til færgeinvesteringer, erhvervskonference og meget mere. Klik her: Ø-posten 134 (Pdf-fil)


Ø-posten 133
Dette sommer-nummer byder bl.a. på historier fra ø-sammenslutningens generalforsamling, fra ø-kontaktudvalgets tur til Anholt og småøkursus på Vallekilde Højskole. Klik her for at læse mere: Ø-posten 133 (Pdf-fil)


Ø-posten 132
Dette nummer af Ø-posten indeholder en længere sag om Folketingshøringen om de små øer, befolkningstal for 2009, indvielse af Fur Ø Arena, og meget mere. Læs det ved at klikke her: Ø-posten 132 (Pdf-fil)


Ø-posten 131
Dette april-nummer bringer som hovedhistorie en længere baggrundsartikel om Sammenslutningen af Danske Småøer og øerne i det hele taget. Som med fordel kan læses af deltagerne i Folketingshøringen om de små øer eller af nye øboere. Men derudover kan man også læse om den overståede generalforsamling i Småøernes Fødevarenetværk og meget mere. Klik her: Ø-posten 131 (Pdf-fil)


Ø-posten 130
I dette marts-nummer kan der læses om de mange gode projekter, der har fået støtte,; om små-erhverv på Avernakø og Drejø og arbejde med udviklingsplaner på Hjarnø. Klik her: Ø-posten 130 (Pdf-fil)


Ø-posten 129
I dette december-nummer kan der bl.a. læses om gedeavl på Avernakø, små erhvervsportrættter, finske ø-oplevelser og ø-runden fra repræsentantskabsmødet. Klik på dette link: Ø-posten 129 (Pdf-fil)


Ø-posten 128
I dette oktober-nummer kan der bl.a. læses om de sjællandske øers charmeoffensiv i København; om fortælle festival på Anholt, samt virksomhedsportræt, debat, mv.
Ø-posten 128 (Pdf-fil)


Ø-posten 127
Juli-nummeret byder på historier fra generalforsamling og seminarer. Og færger og finansieringen af dem er også i dette nummer et vigtigt emne. Men læs meget mere ved at følge dette link: Ø-posten 127 (Pdf-fil)


Ø-posten 126
Dette maj-nummer er et ekstra udvidet temanummer, hvor der sættes fokus på de 11 ø-skoler, der stadig lever på øerne. Men der er også meget andet læsestof, som befolkningstatistik fra øerne, årsmøde i Småøernes Aktionsgruppe, m.m. Ø-posten 126 (Pdf-fil)


Ø-posten 125
I dette 12-siders nummer kan der bl.a. læses om seminarer og kursus-tilbud, fordelingen af ø-støttemidler i 2007, o.m.a. Ø-posten 125 (Pdf-fil)


Ø-posten 124
I dette ekstra udvidede december-nummer kan der læses om repræsentantskabsmødet i Sammenslutningen af Danske Småøer, debat om forringelser i postbetjeningen af de små øer, om valget på øerne og meget andet.
Ø-posten 124 (Pdf-fil)


Ø-posten 123
I novembernummeret af Ø-posten kan der læses en formandskommentar om kommunalpolitikeres forhold til ø-skoler, et debatindlæg om Svendborg kommunes forhold til Øhavets miljø, om Aarøs arbejde med at lave handlingsplan, og meget mere. Klik på linket.
Ø-posten 123 (Pdf-fil)


Ø-posten 122
I dette oktober-nummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om småø-konference, energi-møde på Femø, ø-skoler, mv. Klik på linket.
Ø-posten 122 (Pdf-fil)


Ø-posten 121
I dette juli-nummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om generalforsamling på Fur, en øbo´s erfaringer med førstehjælpskursus, færgedebat, mv.
Ø-posten 121 (Pdf-fil)


Ø-posten 120
I dette maj-nummer kan der bl.a. læses om Omø´s kalendermænd, den stadig vigende befolkning på øerne, menighedsrådsseminar og idéseminar
Ø-posten 120 (Pdf-fil)


Ø-posten 119
I marts-nummeret af Ø-posten er der et større tema om Småøernes Leader+ program, som afsluttedes med udgangen af 2006. Men derudover kan der også læses om Bjørnøs nye brandudstyr, Energi-møde på Tunø og om møde i Folketingets Ø-kontaktudvalg.
Ø-posten 119 (Pdf-fil)


Ø-posten 118
I dette udvidede december-nummer er det især en fyldig omtale fra vores repræsentantskabsmøde, der dominerer. Men der kan også læses om møder med andre europæiske småøer, samt meget mere.
Ø-posten 118 (Pdf-fil)


Ø-posten 117
I november-nummeret kan der bl.a. læses om ø-samarbejde i Smålandshavet, om ø-lejrskole på Tunø, et miniportræt af Mandø og ikke mindst formandens kommentar til færgeforringelser
Ø-posten 117 (Pdf-fil)


Ø-posten 116
I dette september-nummer kan der læses om politiker-besøg på øerne, debat om bopælspligt, kursustilbud, rejsebrev fra ø-ungdomsseminar i Finland og meget mere
Ø-posten 116 (pdf-fil)

Ø-posten 115
I dette juni-nummer af Ø-posten er der en fyldig reportage fra årets generalforsamling på Aarø, beretninger fra seminarer i Skotland og Irland, formandens kommentar til den aktuelle debat om lempelse af bopælspligten på landbrugsejendomme og meget andet.
Ø-posten 115 (Pdf-fil)

Ø-posten 114
I dette aprilnummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om Christina´s tilværelse som freelancer på Lyø, om befolkningsudvikling og alderssammensætning på de små øer og om en flok embedsmænds tur til Fur og Venø.
Ø-posten 114 (Pdf-fil)

Ø-posten 113
I dette februar-nummer af Ø-posten kan man læse om Silkes servicecenter på den lille sydfynske ø, Hjortø, om dengang øerne blev forsynet med litteratur pr. redningsbåd, og endelig er der flere kursustilbud i bladet.
Ø-Posten 113 (Pdf-fil)

Ø-posten 112
I dette december-nummer kan man bl.a. læse om IT-entreprenøren fra Endelave og om årets repræsentantskabsmøde samt meget mere.
Ø-Posten 112 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 111
I dette november-nummer kan du læse om trådløst bredbånd til småøerne, lollandsk ø-samarbejde, europæisk netværkssamarbejde, og meget andet
Ø-Posten 111 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 110
I dette 12 siders september-nummer af Ø-posten kan man læse om folketingsmedlemmers tur til Lyø og Baagø, om europæisk landbrugsseminar på Agersø og Fejø, Venø-historier og meget andet.....
Ø-Posten 110 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 109
I dette nummer kan du bl.a. læse om Ø-sammenslutningens generalforsamling på Egholm samt om europæiske øboeres møde i den svenske skærgård.
Ø-Posten 109 (Pdf-fil)

Ø-posten 108
I dette maj-nummer kan du bl.a. læse om ø-workshop i den finske skærgård og om ø-konference på Christiansborg
Ø-Posten 108 (Pdf-fil)

Ø-posten 107
I dette marts-nummer kan du bl.a. læse om Lyø, om fødevareseminar på Hjarnø og ølympiade.
Ø-Posten 107 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 106
I dette 12-siders nummer af Ø-posten kan man bl.a. læse om vindyrkning på Hjarnø, om Landbrugs- og Fødevareseminar, debatter og Ø-runde fra årets repræsentantskabsmøde og meget andet.
Ø-Posten 106 (Pdf-fil)

Ø-posten 105
I dette november-nummer af Ø-posten kan der læses om bl.a. embedsmandsbesøg i det sydfynske, Leader+ projekter på øerne og om et nyt spændende mikro-bryggeri på Fur.
Ø-Posten 105  (Pdf-fil)

Ø-posten 104
I dette udvidede august-nummer af Ø-posten er der særlig fokus på forsommerens "Åben ø"-arrangementer, men også historier om bl.a. folketingspolitikeres tur til Anholt og Orø samt Miljøministerens tur til Sejerø.
Ø-posten 104. (Pdf-fil)

Ø-posten 103
I juni-nummeret af Ø-posten vil nogle nikke genkendende til nogle af historierne. Temaet er tilflyttere, og historierne er hentet fra www.øliv.nu. Men derudover kan der bl.a. læses om generalforsamlingen på Femø samt om en ny sejlrute i det sydfynske.
Ø-posten 103 (Pdf-fil)

Ø-posten 102
I dette udvidede nummer af Ø-posten kan du læse om Orø i Isefjorden, men ikke mindst kan du læse 9 folketingspolitikeres bud på hindringer og muligheder for udvikling på de små øer.
Ø-posten 102 (Pdf-fil)

Ø-posten 101
I dette nummer kan man bl.a. læse om Tunø, der har haft vokseværk de sidste år, samt om holdninger til kommunesammenlægninger
Ø-posten 101 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 100
I jubilæumsnummeret kan man bl.a. læse et fyldigt referat fra årets repræsentantskabsmøde samt om initiativer indenfor markedsføring af ø-produkter.
Ø-Posten 100 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 99
Dette udvidede november-nummer af Ø-posten handler især om det europæiske småø-samarbejde, men du kan også læse om Egholm, der "trues" af en motorvej samt fra småø-skolelærernes kursus, og meget andet.
Ø-Posten 99 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 98
I august-nummeret af Ø-posten kan du bl.a. læse om miløminister Hans Christian Schmidts besøg på Endelave og Hjarnø, om præsteseminar på Femø, politisk kommentar om de små øer i fattige kommuner, og meget andet.
Ø-posten 98 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 97
I juli-nummeret af Ø-posten kan man bl.a. læse om generalforsamlingen på Sejerø samt om frugttræernes ø, Fejø.
Ø-post 97 (Pdf-fil) 

Ø-posten nr. 96
Maj-nummeret er ekstra stort og handler bl.a. om, hvordan man på Venø har arbejdet for at udvikle det lille ø-samfund.
Ø-posten 96 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 95
Her kan du bl.a. læse om planerne for Femø Havne- og Kulturcenter.
Ø-posten 95 (Pdf-fil) 

Ø-Posten nr. 94
Her kan du bl.a. læse om sundhedspleje og sygdomsberedskab på småøerne
Ø-posten 94  (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 93
Hvor der blandt andet er et fyldigt referat fra Ø-runden på repræsentantskabsmødet
Ø-Posten 93 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 92
Her finder du oktober-nummeret af Ø-posten. Her kan du bl.a. læse om unge øbo-familier og om den europæiske småøkonference.
Ø-posten 92 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 91
Her kan du se Ø-posten nr. 91 - før den bliver trykt
Ø-Posten nr. 91 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 90
Her kan du se Ø-Posten nr. 90
Ø-post 90 (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 89
Heri kan du læse om den pris som er blevet givet til Vibeke Fenger - Dansk Småø Turisme
Ø-Posten nr. 89 (Pdf-fil)  

Ø-posten nr. 88
Her kan du bl.a. læse om repræsentantskabsmødet, lærerseminar og den nye sekretariatsleder
Ø-posten nr 88  (Pdf-fil)

Ø-posten nr. 87
Her kan du se Ø-posten før den endda er udkommet på tryk
Ø-posten nr. 87  (Pdf-fil)